در حقیقت طلاق یک طرفه به آن نوع از طلاق گفته می شود که برخلاف طلاق توافقی که زوجین به صورت مشترک به این توافق می رسند که به زندگی مشترک خاتمه دهند و‌در مورد مسائل مالی و غیر مالی ناشی از نکاح به توافق می رسند .که در حقیقت در این نوع از طلاق ( توافقی ) زوجین به صورت مشترک درخواست طلاق می‌دهند .
ولی در طلاق یک طرفه یکی از زوجین خواهان و‌خواستار طلاق می باشد و خود مستقیما بدون حضور و‌موافقت طرف دیگر درخواست طلاق را به استناد دلایل و مستندات خود داده و در این‌نوع طلاق قاضی مربوطه دلایل و مستندات مربوطه را بررسی و در صورتی که آن را موجه بداند اقدام به صدور رای طلاق می نماید .

طلاق یک طرفه چیست؟
طلاق یک طرفه چیست؟

در صورتی میتوانید در فرایند طلاق یک طرفه، نتیجه دلخواه بگیرید که از وکیل طلاق در کرج بهره مند شوید چرا که با تسلط بر قوانین و تجربه بالای وکیل طلاق شما میتوانید در کمترین زمان رای دلخواه خود را از دادگاه طلاق بگیرید.

طلاق یک طرفه از طرف زن

طبق قواعد شرع و قانون‌مدنی که از شرع ما گرفته شده است حق طلاق اصولا با مرد است و مرد می تواند تحت هر شرایطی و حتی بدون دلیل موجه قانونی و شرعی زوجه خود را با پرداخت حقوق مالی اش از قبیل مهریه ، نفقه و اجرت آلِمون زندگی مشترک و غیره مطلقه نماید که در این خصوص سعی می کنم در دیگر مقالات سایت به طور مفصل به تشریح این موارد بپردازم
در حالی که وقتی زن میخواهد طلاق بگیرد در حقیقت خلاف قاعده کلی را انجام می‌دهد ( قاعده کلی حق طلاق با مرد است ) و‌در حقیقت چون امر خلاف قاعده را انجام می‌دهد بار اثباتی قضیه بر عهده زن می شود و در حقیقت زن در مسیر طلاق بر خلاف مرد با دشواری های زیادی روبه رو می باشد و‌باید مستندات قوی و‌محکمی در خصوص طلاق به دادگاه ارائه دهد ، مستنداتی که از نظر محکمه موجه باشد و این امکان را به زن برای مطلقه شدن بدهد
بنده به عنوان وکیل دادگستری توصیه مینمایم که اگر زوجه درخواست طلاق را می خواهد بدهد یک‌وکیل متبحر در زمینه دعاوی خانوادگی را انتخاب نموده و یا حداقل قبل از شروع درخواستطلاق و همینطور در هنگام پروسه طلاق از مشاورهای یک وکیل متبحر بهره کند شود چرا که طلاق از طرف زوجه دشواری های خاص خود را دارد ‌‌محاکم ما به راحتی در خصوص چنین موضوعی رای صادر نمی کنند.
زوجه برای طلاق یکسره باید کار را از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شروع نماید ودر حقیقت پس از وبت اولیه در این دفاتر دادخواست به دادگاه صلاحیتدار در این خصوص ارجاع می شود که در خصوص دادگاه صلاحیتدار به طور مجزا در مقاله دیگری به آن می پردازیم
که در ادامه باید عرض کنم صرف ثبت دادخواست طلاق از طرف زوجه کفایت نمی کند ودر حقیقت زوجه برای پیروز در دعوای طلاق باید دلایل محکم و محکمه پیوندی داشته باشد و این موارد را در دادگاه به اثبات برساند یعنی صرف اظهار این موارد از طرف زوجه کفایت نمی کند که در خصوص دلایل طلاق از طرف زوجه باید به عرض برسانم در حقیقت شرایط ۱۲ گانه بند ب عقدنامه دلایل و‌مستندات زوجه در طلاق یکطرفه می باشدکه تشریح این شرایط و چرایی و چگونگی این شرایط را در مقاله ایی مجزا توضیح خواهم داد.

اگر به دنبال بهترین وکیل طلاق یک طرفه در کرج هستید همین الان با https://vakiltalaqkaraj.ir تماس بگیرید.

طلاق یک طرفه از طرف مرد

طبق نص صریح ماده ۱۱۳۳ قانون‌مدنی که البته ماده مذکور از شرع ما گرفته شده مرد هر زمانیکه بخواهد می‌تواند زوجه دائمی خود را طلاق دهد
وحتل سوالی که در بیش‌تر مواقع از ما نرسیده می شود این است که آیا مرد برای طلاق همسرش به دلیل خاصی نیاز دارد که در اینجا باید عرض کنم بر خلاف طلاق یکطرفه از طرف زن‌که زوجه باید دلایل و‌مستندات محکمه پسوندی داشته باشد در اینجا لازم نیست که مرد دلیلی برای انجام این کار به دادگاه ارائه دهد و در حقیقت بدون کوچکترین دلیل و‌مستندی می‌تواند همسر خود را مطلقه نماید به شرط آنکه تکلیف نسائل مالی را مشخص کند که در ادامه به طور مفصل به این‌موضاعات می پردازیم در حقیقت مرد
می تواند با رعایت شرایط مقرر در قانون مدنی پرداخت حق و حقوق زن اعم از مهریه و نفقه و اجرت المثل و شرط تنصیف دارایی (شرط نصف شدن اموال مرد و دادن تا نصف آن به زن)) در هر زمان برای طلاق همسرش اقدام‌نماید در ادامه به تشریح موارد ذیل می پردازیم
۱- تعیین و تکلیف مهریه در طلاق از طرف مرد
۲-نفقه در طلاق از طرف مرد باید پرداخت شود
۳-تعلق گرفتن اجرت المثل اگر طلاق از طرف مرد باشد
۴- شرط تنصیف دارایی اجرا خواهد شد
۵- حضانت فرزند مطابق قانون است
۶- حق رجوع و بازگشت به زن برای مرد در نظر گرفته شده است و مرد میتواند به دلیل اینکه طلاق رجعی (یعنی مرد حق رجوع به همسرش را در زمان عده بدون نیاز به تشریفات دارد) میباشد در زمان عده بدون نیاز به تشریفات به زن رجوع نماید.
که بنده در مورد اینکه اصولا عده چیست و منظور از رجوع در عده در مقاله ای جداگانه در همین سایت می پردازم
اگر طلاق از طرف مرد باشد باید تکلیف موارد زیر را مشخص گردد

• در صورتیکه مهریه عندالمطالبه باشد تحت هر شرایطی باید به زن پرداخت شود و در صورتیکه مهریه عندالاستطاعه باشد زن باید توانایی مالی را ثابت کند و یا اموال ایشان را بعد از معرفی توقیف کند.
در صورتیکه طلاق از طرف مرد باشد میتواند دادخواست اعسار داده تا در صورت پذیرش مهریه به صورت اقساط به زن پرداخت شود و دادخواست طلاق از طرف مرد با دادخواست اعسار منافاتی با هم ندارند.
• نفقه در طلاق از طرف مرد باید پرداخت شود
نفقه عبارتست از همه ی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن. البسه. غذا. اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و هر آنچه را به صورت عادت یا احتیاج لازمه زندگی.
• تعلق گرفتن اجرت المثل اگر طلاق از طرف مرد باشد
اصل بر اینست که زن قصد این را ندارد که کارهای منزل را به صورت رایگان انجام دهد. حال چنانچه زن در انجام کارهای خانه‌داری از ابتدا قصد و نیت تبرع و به اصطلاح رایگان داشته باشد، نمی‌تواند اجرت‌المثل ایام زوجیت را بگیرد و در این صورت نحله به ایشان تعلق خواهد گرفت.
در صورتیکه طلاق از طرف مرد باشد باید اجرت المثل زن را پرداخت نماید که معمولا مبلغ اجرت المثل را دادگاه با توجه به مسئولیتهای زن در خانه و سالهایی که با یکدیگر زندگی کرده اند تعیین خواهد کرد.
شرط تنصیف دارایی اجرا خواهد شد
یکی از شروطی که در قباله نکاح وجود دارد و زوجین آن را امضا می کنند شرط انتقال تا نصف دارایی شوهر است. (این میزان نباید از نیمی از اموال تجاوز کند اما ممکن است کمتر از نصف اموال باشد یعنی ربع، خمس و مقادیری از این قبیل.)
طبق بند «الف» شرایط ضمن عقد مندرج درسند ازدواج، چنانچه طلاق بنا به درخواست مرد باشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده یا معادل آن را، بصورت بلاعوض به زن منتقل نماید.
در صورت طلاق، زوج مکلف نیست به طور قطع نصف اموال خویش را به زوجه منتقل کند، بلکه آنچه در این شرط مورد لحاظ قرار می گیرد، تا نصف اموال است، نه نصف اموال به طور مطلق. همچنین اجرای این شرط که چه مقدار از اموال زوج به زوجه منتقل می شود، به نظر دادگاه بستگی دارد که حسب مورد ممکن است حکم به یک پنجم یا یک چهارم اموال وی صادر کند.
حضانت فرزند مطابق قانون است
بعد از طلاق از طرف مرد در صورتیکه فرزند دختر داشته باشند حضانتش تا سن 7 سالگی با مادر و تا سن 9 سالگی با پدر است و در صورتیکه فرزند پسر باشد حضانتش تا سن 7 سالگی با مادر و تا سن 15 سالگی با پدر خواهد بود. نفقه فرزند نیز توسط پدر باید پرداخت شود. بعد از رسیدن دختر به سن 9 و پسر به سن 15 از سن حضانت خارج شده و میتوانند به اختیار خود با پدر و یا مادر زندگی کنند.

مراحل طلاق یک طرفه از جانب مرد

  • دادخواست صدور گواهی عدم سازش: اولین مرحله برای طلاق یک طرفه از جانب مرد این است که به دفتر خدمات قضایی برود و دادخواست صدور گواهی عدم سازش را نوشته و به دادگاه خانواده ارسال کند.
  • ارجاع به داوری: دادگاه زن و شوهر را به داوری می فرستد و آن ها موظف اند که یک شخص متاهل که واجد شرایط است را به عنوان داور معرفی کنند. این فرد می تواند از نزدیکان آنها باشد.
  • پرداخت حق و حقوق مالی زن: اگر طلاق به صورت یک طرفه از جانب مرد باشد، او موظف است که حق و حقوق مالی زن را که شامل نفقه، مهریه، اجرت المثل و مواردی از این قبیل است را پرداخت کند.
  • دریافت گواهی عدم سازش از دادگاه: زمانیکه دادگاه تشخیص دهد امکان ادامه ی زندگی مشترک بین زن و شوهر وجود ندارد؛ گواهی عدم امکان سازش را برای آن ها صادر می کند.
  • مراجعه به دفاتر ازدواج و طلاق: در مرحله ی آخر زن و شوهر باید به همراه گواهی عدم سازش به در ازدواج و طلاق بروند تا خطبه ی طلاق برای آن ها جاری شود.

نکته: اگر زوجین نتوانستند داوری واجد شرایط در میان خویشاوندان خود پیدا کنند، می توانند داور خود را از میان سایر آشنایان خود که واجد شرایط هستند، انتخاب کنند.

اگر هم به طور کلی زن و شوهر هیچ داوری به انتخاب نکنند، دادگاه می تواند برای آن ها داور انتخاب کند.

فهرست منابع

5/5 - (1 امتیاز)

No comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *